Flexibel

Diplomerad Inköpare

Kursbeskrivning Med vår diplomutbildning får du ett kvalificerat inköpsprogram med flexibelt upplägg. Du får viktiga verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du som inköpare har en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta. För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. SIFUs kompletta …

Diplomerad Inköpare Läs mer »

Längd
8 dagar
Pris
45000 SEK
Ort
Flexibel

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs

Kursbeskrivning AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt …

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Flexibel, Online

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering

Kursbeskrivning Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB. Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA och för mängdförteckningar enligt MER. Därutöver …

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering Läs mer »

Längd
-
Pris
5900 SEK
Ort
Flexibel, Online

KVARTSDAMM-GRUNDUTBILDNING

Kursbeskrivning Motiveras utbildning om kvartsdamm ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och den teknik som finns tillgänglig när man ska arbeta med kvartshaltigt material. Utbildningen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). Utbildningen är till för den som ska leda arbeten där det det finns kvarts som …

KVARTSDAMM-GRUNDUTBILDNING Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
SEK
Ort
Flexibel

Hot och våld – Securitas

Kursbeskrivning Hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Denna utbildning hjälper er att minska riskerna och vi definierar vad hot är och hur ni hanterar en våldsam situation eller ett rån. Utbildningen Hot och våld hålls med syfte att informera kring vad som kan göras för att bidra till ett bredare säkerhetstänk och …

Hot och våld – Securitas Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
7995 SEK
Ort
Flexibel