ABK 09 konsulträtt | Online

Kursbeskrivning ABK 09 konsulträtt Ett väl utformat konsultavtal är en grund för att en entreprenad ska fortlöpa smärtfritt. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och rättsprocesser som är kostsamma både i tid och pengar för alla inblandade parter. Denna kurs i ABK 09 tar dig igenom vad som är viktigt att tänka på före, …

ABK 09 konsulträtt | Online Läs mer »

Längd
Egen takt
Pris
4500 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning ABK 09 konsulträtt

Ett väl utformat konsultavtal är en grund för att en entreprenad ska fortlöpa smärtfritt. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och rättsprocesser som är kostsamma både i tid och pengar för alla inblandade parter. Denna kurs i ABK 09 tar dig igenom vad som är viktigt att tänka på före, under och efter ett uppdrag. Du kommer lära dig hur ABK 09 tillämpas och hur du använder ABK 09 för att skriva avtal. Kursinnehållet presenteras i en serie av filmer, texter och övningar. För att bli godkänd i kursen gör du ett prov. Du kan göra provet flera gånger och är du osäker kan du alltid gå tillbaka och repetera avsnitten igen. Du har tillgång till kursen i ett helt år.

Kursinnehåll ABK 09 konsulträtt

 • Vem är konsult?
 • Konsultens förtroendeställning
 • ABK 09
 • Olika uppdragsformer
 • Omfattning och ersättning
 • Omsorg och god yrkessed
 • Krav på skriftlighet
 • Ändringar av uppdraget
 • Justerad ersättning på grund av ändrade förutsättningar
 • Byte av väsentlig personal
 • Ansvar
 • Ansvarsförsäkring
 • Skyldighet att rätta fel
 • Avbeställt eller slutfört uppdrag
 • Preskription av fordran
 • Friskrivning
 • Nyttjanderätten
 • Tvistelösningsformer