ABK 09

Kursbeskrivning Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller till exempel omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och …

ABK 09 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK

Kursbeskrivning

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller till exempel omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget. Vad händer när något går fel? Vilka blir konsekvenserna om avtal inte efterlevs, vilka skadestånd som kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella. På kursen ABK 09 får du veta vilka dina rättigheter och skyldigheter är som beställare eller konsult.

ABK 09 – standardavtalet vid konsultupphandling

Du får kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen och kvalitetsnivån av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs, din rätt och skyldighet att utföra ändringar av uppdraget, organisation och tider samt ansvars- och ersättningsfrågor. På kursen ABK 09 får du kunskaper om din nyttjanderätt och äganderätt till olika handlingar. Vi går igenom tolkningsregler för avtal och du lär dig bli uppmärksam på fällor och fel som kan uppstå i avtal. På kursen ABK 09 får du även kunskaper om hävning av avtal samt tvistelösning som är nödvändiga att känna till om uppdraget är misskött eller om annat har inträffat som har betydelse för att avtalets efterlevs.

Kursen tar upp struktur och terminologi i ABK 09 som i stort sett överensstämmer med AB/ABT. ABK 09 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna. Vi lär oss de olika termerna som både konsulter och beställare måste kunna för att förstå och tolka uppdraget. Kursen ABK 09 varvar teori med praktiska exempel och tar upp verkliga rättsfall.

Kursinnehåll

 • Relevant lagstiftning
 • Avtalsmekanismer
 • Uppbyggnad och innehåll i ABK 09
 • När ska ABK 09 användas
 • Ställa tydliga krav gällande omfattning och kvalité på utförande
 • Tolkningsregler för avtal
 • Uppföljning under kontraktstiden
 • Ersättning och betalning
 • Konsultansvar och försäkring
 • Äganderätt, nyttjanderätt till idéer, handlingar och datamedia
 • Konsekvenser när avtal inte efterlevs
 • Fällor och fel
 • Relevanta rättsfall