ADR 1.3 Farligt Gods Webbkurs

Kursbeskrivning Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. Denna kurs är relevant för avsändare, transporter samt mottagare. …

ADR 1.3 Farligt Gods Webbkurs Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
1290 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. Denna kurs är relevant för avsändare, transporter samt mottagare.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning.

För dig som transporterar farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng. och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Kursinnehåll

  • Klassificeringar
  • Märkning och Etikettering
  • Ansvar
  • Förpackningar
  • Undantag
  • Transporthandlingar
  • Fordonsutrustning och Säkerhet
  • Lastning, Lossning och Hantering