ADR 1.3 – Farligt gods

Kursbeskrivning Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3. Kursen vänder sig till personer som klassificerar …

ADR 1.3 – Farligt gods Läs mer »

Längd
1/2 - 1 dag
Pris
2500 SEK

Kursbeskrivning

Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3.

Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. Utbildningen vänder sig till dig som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg.

Kursinnehåll

ALLMÄN UTBILDNING
Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING
Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING
Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras.