Affärsengelska- kommunikation, argumentation och förhandling

Kursbeskrivning Idag arbetar många företag på en global plattform och kräver att medarbetare skall hålla möten, presentera, argumentera, sälja och förhandla på engelska. Oavsett om det är internt på mötet, om du arbetar i projektet, driver projekt, rapporterar till ledningen, i avtalssituationer och inte minst i köp- och säljsituationer, så ligger alltid någon typ av …

Affärsengelska- kommunikation, argumentation och förhandling Läs mer »

Längd
Ca 3 dagar
Pris
SEK

Kursbeskrivning

Idag arbetar många företag på en global plattform och kräver att medarbetare skall hålla möten, presentera, argumentera, sälja och förhandla på engelska. Oavsett om det är internt på mötet, om du arbetar i projektet, driver projekt, rapporterar till ledningen, i avtalssituationer och inte minst i köp- och säljsituationer, så ligger alltid någon typ av förhandling och argumentation i bakgrunden. Att utföra detta med framgång på ett främmande språk (engelska) kan vara en stor utmaning för många.

Kursen kommer att ge dig goda förutsättningar i att nå goda resultat i dina möten, i dina projekt, i dina rapporteringar till medarbetare och överordnade och i affärsöverenskommelser även om de sker på det engelska språket. I kursen lär du dig även hemligheten bakom att skapa överenskommelser med närvaron av multikulturella aspekter där samtliga parter känner sig nöjda och motiverade för framtida väl fungerande samarbeten.

Denna kurs genomförs internt hos Ert företag. Kontakta oss för offert.

Kursinnehåll