Agil kravhantering i praktiken

Kursbeskrivning I kursen Agil kravhantering får du lära dig agila arbetssätt där du rustar dig och din organisation inför utmaningar som tex. kulturkrockar eller andra större omställningar. Vi går igenom praktiska användningsfall och typiska scenarion. Efter kursen Agil kravhantering har du fått kunskaper om hur man kan använda Agile och Lean som verktyg för att …

Agil kravhantering i praktiken Läs mer »

Längd
2 Dagar
Pris
14950 SEK

Kursbeskrivning

I kursen Agil kravhantering får du lära dig agila arbetssätt där du rustar dig och din organisation inför utmaningar som tex. kulturkrockar eller andra större omställningar. Vi går igenom praktiska användningsfall och typiska scenarion.

Efter kursen Agil kravhantering har du fått kunskaper om hur man kan använda Agile och Lean som verktyg för att åstadkomma bättre kravhantering. De verktyg som diskuteras och tas upp har analys som huvudfokus samt hur man kopplar ihop syfte och mål med verksamhet, brukare/kunder samt tar fram krav som även tar hänsyn till interna aspekter som systemets evolution (underhåll) långsiktigt.

Kursinnehåll

En bra grund

 • Värdebaserad utveckling
 • Lean och Agilt – från konsulthype till den verkliga potentialen
 • Lean och Agilt förutsätter bra kravhantering
 • Kravhanterarens roll i en agil/lean miljö
 • Att kunna skilja på VÄRDE samt SLÖSERI (Waste) löpande i organisationen

Hur arbetar vi med ”agil” kravhantering

 • Kravhantering som agil möjliggörare
 • Förening av ledning till operativ verksamhet
 • Behovscentrerad analys
 • Praktiska metoder som GQM, VSM samt hur de kan maximeras
 • Hur mäter man det man behöver till skillnad från att mäta det man gjort
 • Fokus på icke-funktionella (kvalitets-) aspekter som ett ultraeffektivt verktyg för kravhantering för alla typer av system, produkter, tjänster eller upphandlingar
 • Ordning och reda i ”backlogs” – praktiska beprövade metoder
 • Från Strategi till konkreta krav
 • Att skriva krav: praktiska övningar med naturligt språk, use-cases, user-stories, scenarios och mer
 • Hur identifierar man intressenter på ett strukturerat sätt samt hur får man fram behov och krav, samt kravkällor utöver människor