Agil projektledning

Kursbeskrivning Lär dig att leda effektiva, flexibla och framgångsrika projekt i mål – även i en föränderlig värld. I den här projektledarutbildningen får du det du behöver för att börja jobba mer agilt. Genom praktisk träning uppdaterar du din verktygslåda och får möjlighet att utveckla ditt och teamets arbetssätt med inspiration från agil projektledning. Vi …

Agil projektledning Läs mer »

Längd
3 dagar + blended learning
Pris
22900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Lär dig att leda effektiva, flexibla och framgångsrika projekt i mål – även i en föränderlig värld. I den här projektledarutbildningen får du det du behöver för att börja jobba mer agilt. Genom praktisk träning uppdaterar du din verktygslåda och får möjlighet att utveckla ditt och teamets arbetssätt med inspiration från agil projektledning.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld och förmågan att ställa om är ofta helt avgörande för att nå de resultat vi önskar. Det ställer höga krav på dig som projektledare, som behöver kombinera dedikerat arbete mot målen med flexibilitet för att nå framgång i dina projekt. Den här utbildningen ger dig kunskap och praktisk träning i agila metoder som hjälper dig att lyckas med det. 

Kursinnehåll

  • Vad agil projektledning är och hur du kan använda ett agilt förhållningssätt för att lyckas ännu bättre med dina projekt
  • Genom praktisk träning lär du dig agila metoder, verktyg och ramverk – SCRUM och Kanban med flera – som kan hjälpa er att uppnå era projektmål på ett smidigare sätt
  • Användbara modeller för att växla upp och lyckas med större och mer komplexa projekt och processer
  • Du får också förståelse för hur du kan utveckla ditt projektledarskap och vad som är skillnaden mellan projekt- och processledning