AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering

Kursbeskrivning Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB. Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA och för mängdförteckningar enligt MER. Därutöver …

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering Läs mer »

Längd
-
Pris
5900 SEK

Kursbeskrivning

Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB.

Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA och för mängdförteckningar enligt MER. Därutöver krävs insikt och kunskap om BSAB-strukturen, innebörden av texterna och hur mätregler tillämpas.

Med god kunskap om AMA och dess regelverk kan du förbättra de tekniska beskrivningarna och mängdförteckningarna. Det minskar risker i produktionen och det tjänar både du och din uppdragsgivare på.

Kursinnehåll

  • Tekniska beskrivningens roll
  • Mängdförtecknings roll
  • Praktisk tillämpning av RA
  • Skrivregler, skrivsätt och terminologi
  • Fördjupning av pyramidregeln och företrädesregeln
  • Tillämpning av AMA-nytt
  • Produktionsresultat och BIM
  • Vanliga fel i teknisk beskrivning och mängdförteckning

I kursen varvar vi föreläsning med grupparbeten och diskussioner.

Förkunskaper

Du förutsätts ha grundläggande kunskap om AMA Anläggning och MER Anläggning motsvarande vår kurs AMA/MER Anläggning 20, grundkurs eller tidigare utbildningar i ämnet.