Arbete på väg 1.3 Vägarbetare webbutbildning

Kursbeskrivning Arbete på väg 1.3 Vägarbetare webbutbildning. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens steg 1.1 ha APV 1.3.
Längd
2-3 timmar
Pris
1795 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Arbete på väg 1.3 Vägarbetare webbutbildning. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens steg 1.1 ha APV 1.3.