Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Kursbeskrivning Arbete på väg Steg 1 (1.1-3) ger dig kunskap om hur du arbetar säkert i en trafikerad arbetsmiljö.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Efter godkänt prov skickar Jobsafe ett digitalt utbildningsbevis som är giltigt i 5 år. Kursinnehåll
Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Arbete på väg Steg 1 (1.1-3) ger dig kunskap om hur du arbetar säkert i en trafikerad arbetsmiljö. 

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

 1. Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1.1). 
 2. Förare av väghållningsfordon ska utöver 1.1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1.2). 
 3. Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens (Steg 1.3.)

Efter godkänt prov skickar Jobsafe ett digitalt utbildningsbevis som är giltigt i 5 år.

Kursinnehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från forden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning