Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

Kursbeskrivning APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.  Personer som inte räknas till de som direkt är berörda av passerande fordonstrafik,  men som ändå bör inneha lägst kompetensen steg 1:1 …

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens Läs mer »

Längd
45 minuter
Pris
590 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats. 

Personer som inte räknas till de som direkt är berörda av passerande fordonstrafik, 

men som ändå bör inneha lägst kompetensen steg 1:1 är exempelvis:  

• Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik. 

• Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik,  

• Broarbetare, (armerare, betongarbetare)  

• De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.