Arbete på väg steg 1.1. Nivå 1 Allmän grundkompetens

Kursbeskrivning Denna kurs ersätter tidigare kallat arbete på väg nivå 1. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av Steg 1.1. Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel: OBS! Skall …

Arbete på väg steg 1.1. Nivå 1 Allmän grundkompetens Läs mer »

Längd
45 minuter
Pris
595 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Denna kurs ersätter tidigare kallat arbete på väg nivå 1. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av Steg 1.1.

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

  •  Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
  •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
  •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! Skall ni arbeta intill passerande väg skall ni utöver 1.1 även erhålla kompetens för Arbete på väg 1.3

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Personlig skyddsutrustning.
  • Definitioner på de olika zon indelningarna på en arbetsplats.  
  • Trafikantbeteende.  
  • Hastighet och krockvåld.  
  • information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys. Trafikverkets, trafik ingenjörens och projektledarens, roll i objektet.  
  • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet