Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap

Kursbeskrivning Det här är utbildningen för dig som är självlärd eller ny i chefsrollen och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet. Här får du redskap som hjälper dig att axla ansvaret samt möta förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. Du får metoder som gör dig tryggare i din kommunikation …

Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK

Kursbeskrivning

Det här är utbildningen för dig som är självlärd eller ny i chefsrollen och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet. Här får du redskap som hjälper dig att axla ansvaret samt möta förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. Du får metoder som gör dig tryggare i din kommunikation med personalen och får dem att arbeta som ett team tillsammans. Du får vetskap om dina ledaregenskaper som ger ökad självkännedom och insikter om dina styrkor och utvecklingsområden. Dessutom blir chefsrollen roligare och lättare att hantera när du kan påverka verksamheten och leda dina medarbetare åt rätt håll. Vill du nå uppsatta mål och ha ett framgångsrikt ledarskap är viljan till utveckling en bra grundpelare.

Kursinnehåll

  • Hantera rollen som ledare och chef
  • Gruppdynamik som skapar bra arbetsklimat
  • Kommunikation för ledare
  • Ge medveten feedback
  • Konflikthantering i teori
  • Skapa resultat från utbildningen