Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning

Kursbeskrivning Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir …

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK

Kursbeskrivning

Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir ännu mer givande för dig.

Du kommer att få strategier hur du kan skapa och leda effektiva team och få ansvarsfulla medarbetare som känner engagemang och arbetsglädje. För att vara en chef som medarbetarna har förtroende för och respekterar krävs både kunskap och praktisk förmåga. Kursen kommer att ge dig teorier och metoder i bl.a. förändringsledning, grupputveckling, coaching och din egen återhämtning som chef.

Kursinnehåll

  • Utvecklande- och transformativt ledarskap
  • Ledarskap kopplat till gruppens utveckling
  • Aktivt lyssnande som metod för konflikthantering
  • Tydlig och klar kommunikation
  • Tekniker och verktyg för coachande ledarskap
  • Ge och ta utvecklande feedback
  • Förändringsledning och förändringsarbete – teori och praktiska exempel
  • Roller och funktioner i Team – lärande situationer och självinsikt kring eget och andras beteende
  • Praktiskt arbete med eget case och erfarenhetsutbyte