Arbetsmiljö – grundutbildning

Kursbeskrivning En tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för dig som är chef eller skyddsombud. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du …

Arbetsmiljö – grundutbildning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
8150 SEK

Kursbeskrivning

En tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för dig som är chef eller skyddsombud. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du använder på arbetsplatsen. Den varvar teori med verklighetsnära case och du får med dig kunskaper som lätt kan anpassas efter de förutsättningar som gäller för just din bransch. 

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och uppgifter
 • Skyddsombudets uppdrag
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten
 • Arbetsmiljöarbetet i vardagen
 • Hållbar arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen
 • Risker vid ensamarbete
 • Hot och våld
 • Första hjälpen och krisstöd