Asbest allmän grund | Webbutbildning

Kursbeskrivning Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material. Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska enligt AFS 2006:1 §19 ha genomgått en asbestutbildning. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras …

Asbest allmän grund | Webbutbildning Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material. Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska enligt AFS 2006:1 §19 ha genomgått en asbestutbildning. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras när det behövs. Kursen Allmän asbestutbildning riktar sig till dig som har behov av att förstå hur asbestsanering går till.

  • Denna webbaserade kurs kan deltagare gå i egen takt när som helst på dygnet.
  • Kursen ges som en webbutbildning där innehållet består av tal, text och video.
  • I slutet av utbildningen ges ett prov du kan göra om tills du klarar det.
  • Tillgång till studiematerial finns tillgängligt under kursens gång och  i hela 365 dagar på dina sidor.
  • Efter kursen ges ett certifikat du kan ladda ner, skriva ut eller beställa som plastkort

Kursinnehåll

• Vad är asbest?
• Hälsorisker
• Olika arbetsmetoder
• Föreskrifter
• Personlig utrustning
• Saneringsmetoder och avfallshantering.
• Nödfallsåtgärder
• Medicinska kontroller