Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS

Kursbeskrivning Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via …

Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Distans

Kursbeskrivning

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet. Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet och finns även som klassrumsutbildning.

Kursinnehåll

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller