ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Kursbeskrivning All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är …

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING Läs mer »

Längd
Från 2-4 dagar
Pris
5700 SEK

Kursbeskrivning

All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kursinnehåll

•Gällande föreskrifter
•Förstå vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
•Insikt om hälsorisker med asbest
•Försiktighetsåtgärder
•Nödåtgärder
•Kunskap om olika arbetsmetoder
•Kontrollåtgärder
•Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
•Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
•Medicinska kontroller
•Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik