Avflyttningsbesiktning av bostäder – med praktisk besiktning

Kursbeskrivning Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick. En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst. Den utförs också i …

Avflyttningsbesiktning av bostäder – med praktisk besiktning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK

Kursbeskrivning

Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick. En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst. Den utförs också i syfte att skydda både hyresgästen och hyresvärden mot att behöva stå till svars för skador som de inte har orsakat, och kan på så sätt även förhindra ekonomiska överraskningar. Grunden för att kunna göra en korrekt avflyttningsbesiktning av en lägenhet är att ha enhetliga rutiner att luta sig mot. Det är lätt att missa väsentliga delar men med god planering, bra verktyg och dokumenterade rutiner har du större chans att göra en korrekt bedömning.

Kursinnehåll

Dag 1 – Teori

 • Syftet med besiktning
 • Det juridiska ramverket för besiktningar
 • Avflyttningsbesiktning – rutiner
 • Besiktnings- och debiteringsproblematik
 • Material, inredning
 • Vilka åtgärder är bruksvärdessänkande och hur kan dessa hanteras?
 • Hur mycket av besiktningsunderlaget kan man använda för att planera underhåll samt för att förebygga skador?
 • Fastighetens inre underhåll – våra underhållssystem
 • Kan vi förbättra och utveckla företagets rutiner för att få en enighet i bedömningen?
 • Besiktningsmannens kundbemötande – en framgångsfaktor
 • Inflyttningsbesiktningsprotokollets betydelse
 • Olika Myndighetskrav

Dag 2 – Praktisk tillämpning

 • Övningsbesiktning av en lägenhet i grupp, vi jämför resultaten och diskuterar oss fram till en enighet i bedömningen
 • Vikten av rätt dokumentation
 • Avskrivningar, nyckeltal och uträkningar – praktisk övning utifrån vår besiktning
 • Juridiska fall – gruppdiskussion