BAM Bättre Arbetsmiljö

Kursbeskrivning Utbildningen syftar till att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. Efter utbildningen ska du som deltagare:
Längd
2 dagar
Pris
8900 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Efter utbildningen ska du som deltagare:

  • ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor.
  • ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer.
  • ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan.
  • ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.