BAS-P & BAS-U Webbkurs

Kursbeskrivning Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna.  Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. I den här utbildningen får du översiktlig kunskap om regelverket, byggarbetsplatsens roller samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.  Du får lära dig begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, …

BAS-P & BAS-U Webbkurs Läs mer »

Längd
ca 6 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna.  Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. I den här utbildningen får du översiktlig kunskap om regelverket, byggarbetsplatsens roller samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

Du får lära dig begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematisk arbetsmiljö och säkerhetskultur. Efter utbildning har du grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.

Kursinnehåll

•Regelverk, lagar och föreskrifter

•Roller, samordning och ansvar

•Olyckor, statistik och arbetsmiljörisker

•Arbetsmiljö- och skyddsarbete

•Kunskapsprov