BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Kursbeskrivning Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Tredagarsutbildningen uppfyller BKMA’s kravställning för BAS-P och BAS-U utbildning. Kursinnehåll Arbetsmiljölagen kräver att utsedd byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning …

BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
10900 SEK

Kursbeskrivning

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Tredagarsutbildningen uppfyller BKMA’s kravställning för BAS-P och BAS-U utbildning.

Kursinnehåll

Arbetsmiljölagen kräver att utsedd byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning inom BAS-P och BAS-U samt erfarenhet för att inneha rollen. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P under planering- och projekteringsskedet eller som BAS-U under utförandeskedet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Du får en god kännedom i gällande lag, förordning och föreskrifter samt tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att skapa en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.