Bättre Arbetsmiljö BAM Webbutbildning / e-learning

Kursbeskrivning Bättre Arbetsmiljö BAM BAM Bättre Arbetsmiljö Utbildning online för chefer och skyddsombud. En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en kraftfull och effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som …

Bättre Arbetsmiljö BAM Webbutbildning / e-learning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3995 SEK
Ort
Distans

Kursbeskrivning Bättre Arbetsmiljö BAM

BAM Bättre Arbetsmiljö Utbildning online för chefer och skyddsombud. En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en kraftfull och effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Utbildningen motsvarar 2 heldagar på plats.

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggandes samt hur du söker reda på rätt information.

Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses vanligen av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Saknas en sådan organisation på arbetsplatsen kan skyddsombudet väljas direkt av arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Arbetsgivaren skall underrättas om vem som utsetts till skyddsombud. Denne har rätt till en arbetsmiljö utbildning och ledighet i den omfattning som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Hos krav kompetens kan ni nu gå Sveriges mest uppskattade arbetsmiljöutbildning online. Gå utbildningen BAM hos oss i egen takt när som helst på dygnet. 

Kravkompetens har utbildat hundratals skyddsombud med denna webbaserade arbetsmiljöutbildning (BAM) och vi är stolta att kunna medverka för att skapa ett bättre klimat i organisationer runt om i Sverige. I takt med att tekniken går framåt och under rådande omständigheter ser vi till att fortsätta utbilda företag i Sverige i både arbetsmiljö och andra branschspecifika områden. I denna online utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM) som vänder sig till ALLA branscher får du som deltagare en bra grund att stå på i ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Ta del av en mycket populär utbildning i BAM och var med och skapa rätt förutsättningar i just din organisation.

Kursinnehåll Bättre Arbetsmiljö BAM

 • BAM utbildning översikt/introduktion 
 • Lagar & Regler 
 • Ansvar och roller 
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 
 • Skyddsombud 
 • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
 • Risker 
 • Riskanalys 
 • Psykiskt ohälsa 
 • Ergonomi 
 • Inspektioner och avgifter
 • Tillbudsrapportering 
 • Genusmedveten arbetsmiljö