Brandfarliga heta arbeten certifikat

Kursbeskrivning Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Heta arbeten är brandfarliga arbetsmetoder som kräver certifikat för utförande. Här hittar du utbildning som ger dig certifikat för detta. Certifikat via SVEBRA med utbildningen brandfarliga arbeten som uppfyller försäkringsbolagens regler. Kursen är värdefull för dig som arbetar med ett verktyg som utvecklar värme eller …

Brandfarliga heta arbeten certifikat Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2700 SEK

Kursbeskrivning

Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Heta arbeten är brandfarliga arbetsmetoder som kräver certifikat för utförande. Här hittar du utbildning som ger dig certifikat för detta. Certifikat via SVEBRA med utbildningen brandfarliga arbeten som uppfyller försäkringsbolagens regler.

Kursen är värdefull för dig som arbetar med ett verktyg som utvecklar värme eller gnistor. Om arbetet kan orsaka en brand i en byggnad eller fordon så måste du ha ett certifikat som uppfyller försäkringsbolagens säkerhetsregler.
Du behöver gå utbildningen om du jobbar med t ex varmluftpistol, svetsning, tigersåg, tätskikt, vinkelslip, gasolverktyg mm.
Har du orsakat en brand görs en utredning om du brustit mot några av reglerna. Självrisken kan öka till 30% och det även bli tal om skadestånd och en rättslig process.

Kursinnehåll

Vad är brandfarliga heta arbeten?
Ansvar och försäkringsvillkor
Tillståndsansvarig
Brandvakt
Utförare
Delegering
Tillståndsblankett
Byggnadstekniskt brandskydd
Brandkunskap
Brandsläckning och utrustning
Brandfarliga varor och dess risker
Tätskiktsarbete
Praktisk brandövning
Kursen hålls på svenska
Kursbok och prov kan fås på annat språk