Brandskyddsansvarig/SBA

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen vänder sig också till de inom företaget som vill fördjupa sig inom området brandskydd. Förkunskaper krävs i form av grundläggande Brandskydds-utbildning. Kursen behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska …

Brandskyddsansvarig/SBA Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5800 SEK

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Kursen vänder sig också till de inom företaget som vill fördjupa sig inom området brandskydd. Förkunskaper krävs i form av grundläggande Brandskydds-utbildning. Kursen behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Kursinnehåll

 • SBA – Systematiskt
  brandskyddsarbete
 • Brandskyddsorganisation
 • Skadeförebyggande skydd
 • Byggnadstekniskt
  brandskydd
 • Lagar och föreskrifter
 • Riskinventering
 • Brandteori
 • Brandorsaker
 • Brandfarliga varor och
  gaser
 • Människan och utrymning,
  beteendemönster
 • Åtgärder vid brand