Buller E-Learning

Kursbeskrivning Om du ofta utsätts för kraftigt buller kan det innebära att örat så småningom inte återhämtar sig. Den försämrade hörseln blir bestående och går inte att bota. Arbetsgivaren är skyldig att informera och utbilda arbetstagarna vid buller över vissa nivåer. Denna E-Learning  ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter …

Buller E-Learning Läs mer »

Längd
-
Pris
1100 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Om du ofta utsätts för kraftigt buller kan det innebära att örat så småningom inte återhämtar sig. Den försämrade hörseln blir bestående och går inte att bota. Arbetsgivaren är skyldig att informera och utbilda arbetstagarna vid buller över vissa nivåer. Denna E-Learning  ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16

Kursinnehåll

  • Vad riskerna med buller kan innebära
  • Minimera riskerna till följd av buller
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller