Buller i Arbetsmiljön

Kursbeskrivning Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll 1.Inledning – Risker 2.Hälsoeffekter …

Buller i Arbetsmiljön Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
950 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursinnehåll

1.Inledning – Risker

2.Hälsoeffekter

3.Andra faktorer som påverkar bullrets skadliga direkta och indirekta effekter

4.Exponeringsvärden

5.Lagar & föreskrifter

6.Systematiskt arbetsmiljöarbete

7.Åtgärda och förebygga

8.Personlig skyddsutrustning

9.Roller och Ansvar