Buller utbildning

Kursbeskrivning Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta …

Buller utbildning Läs mer »

Längd
Pris
650 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av buller och många känner inte till riskerna.

Kursinnehåll

 • Riskerna med att utsättas för buller
 • Buller AFS 2005:16.
 • Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
 • Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
 • Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
 • Skyddsutrustning
 • Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
 • Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
 • Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Kunskapsprov