Byggprojektledning

Kursbeskrivning Med kursen får du förutsättningar att leda din projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandling, juridiska frågeställningar samt kontroll- och kvalitetsarbete. Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt …

Byggprojektledning Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15900 SEK

Kursbeskrivning

Med kursen får du förutsättningar att leda din projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandling, juridiska frågeställningar samt kontroll- och kvalitetsarbete.

Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Denna kurs ger dig grunderna för effektiv projektledning av bygg- och fastighetsprojekt!

Kursinnehåll

 • Projektorganisation
 • Projektledarrollen
 • Målformulering av ett byggprojekt
 • Målstyrning av ett byggprojekt
 • Styrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Projektering
 • Riskhantering
 • Upphandling
 • Produktionsskedet
 • Tidsplanering reglerad i AB 04, ABT06 och ABK 09
 • Arbetsrätt – översikt
 • Avtalsfrågor
 • Plan- och bygglovsfrågor
 • Fastighetsrätt
 • Projektekonomi
 • Projektets avlämnande
 • Avtalsrättsliga förutsättningar för entreprenaden och byggprojektledaren
 • Upphandling av entreprenörer och genomgång av relevanta aspekter vid entreprenadens genomförande med koppling till AB 04 och ABT 06
 • Upphandling av konsulter och genomgång av relevanta aspekter av ABK 09