Diplomerad byggprojektledare

Kursbeskrivning Diplomerad byggprojektledare är en kvalificerad utbildning som är anpassad specifikt för dig som har en roll som projektledare i ett byggprojekt. Kursen är helt unik i sitt slag och passar byggprojektledare som arbetar i både små och stora projekt.  Under utbildningen lär du dig metoder och verktyg för att driva dina projekt mer effektivt …

Diplomerad byggprojektledare Läs mer »

Längd
10 kursdagar
Pris
74000 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Diplomerad byggprojektledare är en kvalificerad utbildning som är anpassad specifikt för dig som har en roll som projektledare i ett byggprojekt. Kursen är helt unik i sitt slag och passar byggprojektledare som arbetar i både små och stora projekt. 

Under utbildningen lär du dig metoder och verktyg för att driva dina projekt mer effektivt och lönsamt. Efter kursen kommer du att ha en ökad förståelse för byggprocessen och kunskap inom byggprojektledning gör dig säkrare i ditt sätt att leda. Du får även möjlighet att utöka ditt nätverk och knyta nya kontakter för framtiden. Att leda och kommunicera på rätt sätt som byggprojektledare är en viktig framgångsfaktor – en bra ledare skapar goda relationer till alla intressenter. Under kursen lär du dig även att utnyttja dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål.

Kursbeskrivning

 • Tidiga skeden
 • Beställarens ekonomi
 • Översikt av standardavtal och upphandling
 • Ledarskap – projektpsykologi
 • Ledarskap – coachande ledarskap
 • Riskanalys
 • Projektledarens roll
 • Projektledning i vardagen
 • Roll och process
 • Kommunikationsplanering i projekt
 • Att leda projektkulturen
 • Förhandlingar i samhällsbyggandet