Distanskurs i realtid – Teamutveckling

Kursbeskrivning Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter. Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 …

Distanskurs i realtid – Teamutveckling Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
4895 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter.

Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 Temperamenten som utgör både en begreppsapparat, som gör det möjligt att föra bra samtal om personlig stil och beteenden, liksom det är ett kartläggningsverktyg som belyser framträdande personliga egenskaper.
4 T Team omfattar både en individuell rapport och en teamprofil som visar de utmärkande personliga egenskaper som finns inom teamet.
Utbildningen förutsätter att ni är minst två som arbetar tillsammans i ett team och vill gå utbildningen.

Kursinnehåll

  • Återkoppling av analysverktyget 4 T (4 Temperament) individuell rapport samt teamprofilen 4 T Team
  • Gruppers utveckling utifrån Susan Wheelans teori och modell.
  • Individuell reflektion kring vilka är mina framträdande drag, styrkor och utmaningar?
  • Reflektion i teamet parvis eller i grupper om 3-4 deltagare, beroende på antal teammedlemmar. Vad är bra med detta team och vad skulle du önska var annorlunda? Vad vill var och en bidra med för att utveckla teamet? Vilka erfarenheter, relationer och personliga egenskaper kan vara ett hinder?
  • Reflektion i teamet avseende helheten. Vårt uppdrag; vad skall teamet prestera tillsammans? Vad skall vi ”leverera” eller vilken är vår ”produkt”? Finns det utrymme för att den enskildes egenskaper verkligen kommer till sin rätt?
  • Konkretisering och ansvarsfördelning i teamet. Vad vill och behöver vi utveckla framöver?
  • Möte med – Ni får ett dialogverktyg i hemläxa som hjälper er att förstå varandra bättre och hur ni kan kommunicera på ett effektivt sätt