Elsäkerhet vid arbete

Kursbeskrivning Efter genomförd utbildning har du fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar. Utbildninger är för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt du som arbetsleder dessa. Utbildningen är också lämplig för dig som är …

Elsäkerhet vid arbete Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4492 SEK

Kursbeskrivning

Efter genomförd utbildning har du fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar.

Utbildninger är för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt du som arbetsleder dessa. Utbildningen är också lämplig för dig som är innehavare av elanläggningar (expempelvis produktionsindustrier) för att kunna fastställa elsäkerhetsorganisationer och tillträdesregler.

Kursinnehåll

  • Elektriska faran och exempel på olycksfall.
  • Arbetsmiljöregelverket och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Personlig skyddsutrustning.
  • SS-EN 50110-1 utg. 3: Skötsel av elanläggningar.
  • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation.
  • Riskhantering.
  • Skötselåtgärder och underhåll.
  • Arbete utan, nära och med spänning (ej praktiskt).