Energieffektivisering i praktiken

Kursbeskrivning Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du …

Energieffektivisering i praktiken Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

Kursinnehåll

  • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
  • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnaden
  • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
  • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
  • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
  • Energianvändningens fördelning i byggnader
  • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
  • Boverkets byggregler
  • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration