Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning

Kursbeskrivning Denna entreprenadjuridik kurs riktar sig till dig som är engagerad i bygg och anläggningsområdet. Kursen behandlar bland annat ABT 06 & AB 04 och är flexibel och anpassad efter dina behov. Vill du kunna delta i en kurs som ger bestående kunskap när det passar dig? isåfall är entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 webbutbildningen …

Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning Läs mer »

Längd
Ca 1 dag
Pris
5995 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Denna entreprenadjuridik kurs riktar sig till dig som är engagerad i bygg och anläggningsområdet. Kursen behandlar bland annat ABT 06 & AB 04 och är flexibel och anpassad efter dina behov. Vill du kunna delta i en kurs som ger bestående kunskap när det passar dig? isåfall är entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 webbutbildningen för dig!

Arbetar du som entreprenör, konsult eller projektledare? Krav Kompetens kurs i entreprenadjuridik riktar sig till dig som kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB04 och ABT06. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik AB04 och ABT06 som är allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer?  Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga eller enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och utifrån olika rättsfall som exempel får du större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar. Kravkompetens kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör.

Kursinnehåll

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer samt begreppet entreprenad. Utifrån AB och ABT går vi bl. a. igenom:

  • Upphandlingsformer.
  • Begreppet entreprenad.
  • Ersättningsformer.
  • Grundläggande avtalsrätt.
  • Resultat- och garantiansvar.
  • Ändringar och tilläggsarbeten.
  • Tider.
  • Besiktning av entreprenader.
  • Skadestånds- och ansvarsfrågor.