eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Kursbeskrivning Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att …

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Läs mer »

Längd
2-4 timmar
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att hotfulla situationer inte uppstår eller eskalerar. Risken för att våldsamma eller hotfulla situationer ska uppstå finns i de flesta branscher. Kursen vänder sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud och arbetstagare som behöver ha kunskap om hur man ska arbeta förebyggande samt agera ifall en hotfull situation uppstår.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter som är relevanta för ämnet.
  • Hur en konfliktsituation uppstår.
  • Verktyg att välja bland i konfliktsituationer.
  • Verktyg för att förebygga konflikter.
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning och instruktioner.
  • Uppföljande åtgärder.