Fallskyddsutbildning, användare – Online

Kursbeskrivning Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Kursinnehåll
Längd
4 timmar
Pris
2300 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Planering och riskanalys
  • Kollektivt/personligt fallskydd
  • Förankring, kopplingssystem, skarp kant
  • Produktkategorier
  • Kontroll före användning
  • Räddningsplan
  • Teoriprov