Fallskyddsutbildning online

Kursbeskrivning Starta fallskyddsutbildningen när det passar dig, du tar dig igenom kursen helt i din egna takt.  Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Fallskyddsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på en höjd över två meter och ger dig rätt förutsättningar samt den kunskap du behöver för att använda fallskyddsutrustning korrekt. Om …

Fallskyddsutbildning online Läs mer »

Längd
3-6 timmar
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Starta fallskyddsutbildningen när det passar dig, du tar dig igenom kursen helt i din egna takt.  Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Fallskyddsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på en höjd över två meter och ger dig rätt förutsättningar samt den kunskap du behöver för att använda fallskyddsutrustning korrekt.

Om du arbetar på en höjd över två meter eller är arbetsledare för arbete som utförs på högre höjder, är det viktigt att du har genomgått en fallskyddsutbildning. Fallolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna på arbetsplatser i Sverige och särskilt vanligt på byggarbetsplatser. Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det obligatoriskt för alla som utför bygg- och anläggningsarbete på höjder över 2 meter, där det finns risk för fall, att ha genomgått en fallskyddsutbildning. Bristande fallskydd vid höjder över 2 meter kan leda till sanktionsavgifter på 400 000 kronor.

Kursinnehåll

 • Fallolyckor
 • Typer av fallskydd
 • Personligt Fallskydd
 • Arbete på tak snöskottning
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Sanktioner
 • Användning av arbetsutrustning
 • Säkerhetskultur
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (riskbedömning)
 • Lagar och regler
 • Byggnads och anläggningsarbete