Fastighetsvärdering i praktiken

Kursbeskrivning Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar. Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och kassaflödesmetoden. Vi går igenom de olika delar som ingår vid bedömning av marknadsvärde, vakansgrad, framtida hyra, avkastningskrav, jämförelseobjekt samt hur du kan beakta osäkerhet i samband med värderingar. Kursinnehåll
Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar. Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och kassaflödesmetoden. Vi går igenom de olika delar som ingår vid bedömning av marknadsvärde, vakansgrad, framtida hyra, avkastningskrav, jämförelseobjekt samt hur du kan beakta osäkerhet i samband med värderingar.

Kursinnehåll

  • Marknadsvärde och vad det innebär
  • Värdering enligt ortsprismodellen
  • Värdering enligt kassaflödesmodellen
  • Bedömning av avkastningskravet
  • Bedömning av vakansgraden
  • Bedömning av framtida hyror
  • Hur du hittar jämförelseobjekt och hur dessa ska bedömas
  • Vad du som beställare kan förvänta dig av vid en värdering