Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om förhandlingspsykologi ur ett inköparperspektiv. Innan ett avtal träffas genomförs alltid någon typ av förhandling och målet för både inköpare och leverantörer är en god och långsiktig relation. I en perfekt värld matchar leverantörens anbud inköparens budget, mål och förhoppningar redan från start. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Kursens syfte …

Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK

Kursbeskrivning

Välkommen till en tvådagarskurs om förhandlingspsykologi ur ett inköparperspektiv. Innan ett avtal träffas genomförs alltid någon typ av förhandling och målet för både inköpare och leverantörer är en god och långsiktig relation. I en perfekt värld matchar leverantörens anbud inköparens budget, mål och förhoppningar redan från start. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

Kursens syfte är förstå och kunna påverka de olika faktorer som styr händelseförloppet i en affärsförhandling. Under kursen i inköpsförhandling analyserar vi olika typer inköpsförhandlingssituationer. Inköp i svag konkurrens, stark konkurrens och köp av tjänster. Kursen är utpräglat interaktiv och bygger på case och rollspel men också på inköpsteori och analys. Även de viktigaste psykologiska mekanismerna som påverkar ditt förhandlingsarbete kommer att beröras. Den första kursdagen fokuserar på förhandlingar generellt, under den andra dagen tillämpas metoderna på inköpsförhandlingar.

Kursinnehåll

  • Ett strategiskt perspektiv på inköp – förhållandet mellan inköpsstrategier och förhandlingsstrategier utifrån den strategiska inköpsmatrixen.
  • Prisförhandlingsteknik – få en förståelse för psykologin bakom prisförhandlingar
  • Problemlösande förhandlingar – att hitta problemlösande win-win-lösningar där parterna kan utvecklas tillsammans
  • Träning i praktisk inköpsförhandling – du får en möjlighet att träna inköpsförhandlingsteknik. Under kursen har du en unik möjlighet att få feed-back på hur det har gått eller hur du kan förbättra din förhandlingsteknik ur ett psykologiskt perspektiv
  • Din roll i inköpsorganisationen – vilka typer av inköpsförhandlingar passar dig och hur kan du utveckla dig i det du är bra på. Vidare ser vi på hur den befintliga inköpsorganisationen skulle kunna utvecklas och förbättras.
  • Fördjupade insikter förhandlingspsykologi– personliga förhandlingsprofiler samt samspelet i förhandlingsteamet