Förhandlingsteknik

Kursbeskrivning I utbildningen Förhandlingsteknik får du aktivt träna på effektiva metoder för planering, genomförande och avslut som hjälper dig att nå lyckade resultat i dina förhandlingar. Den ger dig verktyg, metoder och praktisk träning i konsten att lyckas. Kursen Förhandlingsteknik är utformad för dig som arbetar som chef, ledare, säljare, inköpare eller i annan roll …

Förhandlingsteknik Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
14900 SEK

Kursbeskrivning

I utbildningen Förhandlingsteknik får du aktivt träna på effektiva metoder för planering, genomförande och avslut som hjälper dig att nå lyckade resultat i dina förhandlingar. Den ger dig verktyg, metoder och praktisk träning i konsten att lyckas. Kursen Förhandlingsteknik är utformad för dig som arbetar som chef, ledare, säljare, inköpare eller i annan roll där du förhandlar med andra människor. Utbildningen i förhandlingsteknik inleds med en digital uppstartsdel som hjälper dig att få praktisk nytta av din utbildning. Under dina två kursdagar identifierar vi sedan etablerade och framgångsrika sätt att lyckas med dina förhandlingar. Vi går igenom hur du kan planera och genomföra en framgångsrik förhandling. Vi tittar på metoder för att hantera dödlägen och för att föra processen vidare om vi har fastnat. Vi tittar även på olika förhandlingsstilar, egenskaper och beteenden och ser hur du kan nyttja dessa för att nå framgång i dina förhandlingar. Kursen är praktiskt inriktad och du får tips och individuella återkopplingar från kursledaren.

Kursinnehåll

 • Förhandlingens olika faser
 • Att bemästra den viktiga kommunikationen
 • Retoriska verktyg som får andra att lyssna
 • Förhandlingens tre framgångsfaktorer
 • Så lyckas du med det viktiga avslutet
 • Hantera dödlägen och vänd dem till din fördel
 • Personlighetstyper och hur jag kan använda dem
 • Formulera starka argument i din förhandling
 • Värderingar, beteenden och drivkrafter
 • Förhandlarens prestationsförmåga och självbild
 • Praktisk träning av din egen förhandlingsteknik
 • Uppstartsdel som ger dig stöd att få nytta av kunskaperna
 • Uppföljning av ditt resultat