Fuktsäkert byggande

Kursbeskrivning Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.   Conservator …

Fuktsäkert byggande Läs mer »

Längd
2 halvdagar
Pris
5600 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.  

Conservator erbjuder därför denna utbildning för entreprenörer (arbetsledare/platschefer), konsulter, byggherrar och förvaltare, i syfte att öka kunskapen om och hanteringen av fukt i byggprocessen, allt från kravställning, projektering, produktion till förvaltning. Utbildningen innebär även övergripande kunskap i ByggaF, den branschstandard som idag används för att jobba med fuktfrågorna i byggprocessen på ett strukturerat sätt.

Kursinnehåll

  • Kort inledning med enklare fuktteori.
  • Fuktsäkerhet i byggprocessen. Vad säger BBR? Vilka hjälpmedel finns? Vad är ByggaF?
  • Kravställning. Vad är en fuktsäkerhetsbeskrivning?
  • Fuktsäker projektering.
  • Fuktsäker produktion (Arbetsberedningar, väderskydd mm.)
  • Prefab eller inte prefab? Hur kan det påverka ett fuktsäkert byggande? Vilka är de vanligaste fallgroparna?
  • Hur ska fuktfrågorna hanteras vid renovering? Vad säger BBR?
  • Vilka regler gäller för kulturbyggnader?
  • Tilläggsisolering, hur påverkar det byggnadens fuktstatus?