Grundkurs i hyresjuridik riktad till hyresvärd/hyresgäst

Kursbeskrivning Hyresjuridik är ett snårigt område. Lagstiftningen är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärdar och hyresgäster bör därför ha kännedom om innehållet i den s.k. hyreslagen. Annars riskerar parterna att deras avtal ändå inte är giltigt i olika situationer de hamnar i vilket i sin tur kan innebära både stora praktiska problem och ekonomisk skada. Med …

Grundkurs i hyresjuridik riktad till hyresvärd/hyresgäst Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13300 SEK

Kursbeskrivning

Hyresjuridik är ett snårigt område. Lagstiftningen är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärdar och hyresgäster bör därför ha kännedom om innehållet i den s.k. hyreslagen. Annars riskerar parterna att deras avtal ändå inte är giltigt i olika situationer de hamnar i vilket i sin tur kan innebära både stora praktiska problem och ekonomisk skada.

Med denna grundutbildning i hyresjuridik vill vi ge er redskapen för att förebygga de vanligaste fallgroparna. Kursen gäller både upplåtelse av bostad och lokal. Eftersom reglerna skiljer sig åt mellan bostad och lokal är kursen uppdelad på två dagar. Under kursen kommer du att få lära dig vilka regler som gäller i alla avgörande skeden av ett hyresförhållande. Vi går exempelvis noga igenom avtalstecknandet, hyressättning, hantering av brister och skador, nedsättning av hyra, upplåtelse i andra hand, byte, överlåtelse, konkurs, villkorsändring, avflyttning, besittningsskydd, hyresnämndsprocess mm.

Kursinnehåll

 • Upprättande av hyresavtal
 • Dröjsmål med betalning av hyra
 • Skick
 • Skillnaden mellan normalt och onormalt slitage
 • Störningar
 • Tillträde till lägenhet/lokal
 • Standardförbättringar
 • Överlåtelse av hyresrätt
 • Andrahandsupplåtelse
 • Byte
 • Hyressättning för bostäder – bruksvärde, förhandlingsordning m.m.
 • Hyresgästens konkurs i lokalförhållanden
 • Uppsägning för avflyttning i förtid – allvarliga avtalsbrott
 • Uppsägning till avtalstidens utgång – besittningsskydd
 • Uppsägning för villkorsändring
 • Hyresnämndsprocess