Grundkurs i KBT

Kursbeskrivning KBT är idag en utav de snabbast växande terapeutiska metoder inom vårdsektorn i Sverige för arbete med psykisk ohälsa. Många som idag redan arbetar terapeutiskt och annan personal upplever ofta behovet av att utöka sina kunskaper inom KBT. Denna utbildning är framtagen för dig som söker teoretiska och praktiskt tillämpbara verktyg för att arbeta …

Grundkurs i KBT Läs mer »

Längd
100% studietakt under 3 mån, alternativt 50% under ca 6 mån, eller Flex.
Pris
7920 SEK
Ort
Distans

Kursbeskrivning

KBT är idag en utav de snabbast växande terapeutiska metoder inom vårdsektorn i Sverige för arbete med psykisk ohälsa. Många som idag redan arbetar terapeutiskt och annan personal upplever ofta behovet av att utöka sina kunskaper inom KBT. Denna utbildning är framtagen för dig som söker teoretiska och praktiskt tillämpbara verktyg för att arbeta med psykisk ohälsa utifrån ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt perspektiv.

Utbildningen är avsedd för att ge dig som vill få en god introduktion i KBT och utifrån ett KBT perspektiv, kunna identifiera och kartlägga beteenden, känslor, tankar och ha god orientering i olika behandlingssätt för olika psykopatologier.

Kursinnehåll

• Allmän Introduktion
• Kognitiv- och inlärningsteori
• Tillämpad beteendeanalys
• Social fobi
• Ångestsyndrom
• Depression
• Sömnstörningar
• Återfallsprevention