Grundläggande elsäkerhet

Kursbeskrivning Visste du att du inte behöver vara proffs för att göra enklare elarbeten? Det är inte alltid nödvändigt att använda elektriker och ibland kan även du som inte är professionell elektriker göra en stor insats på dina egna anläggningar. Men för att garantera personsäkerheten och följa myndighetskraven är det viktigt att du går en …

Grundläggande elsäkerhet Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Visste du att du inte behöver vara proffs för att göra enklare elarbeten? Det är inte alltid nödvändigt att använda elektriker och ibland kan även du som inte är professionell elektriker göra en stor insats på dina egna anläggningar. Men för att garantera personsäkerheten och följa myndighetskraven är det viktigt att du går en utbildning i grundläggande elsäkerhet. I vår kurs får du lära dig hur du kan utföra enklare elarbeten på ett säkert sätt.

Du får lära dig hur du på ett säkert sätt utför enklare elarbeten eller blir instruerad att följa elsäkerhetsrutiner för en specifik uppgift. Du blir också informerad om den elektriska faran.

Målgrupp: Personal som inte är elektriker. Du kanske är elmekaniker, maskinoperatör, produktionspersonal, fastighetsskötare eller arbetar med annat som har begränsad yrkesanknytning till elanläggningar.

Kursinnehåll

Innehållet hämtas ur följande huvudpunkter och anpassas för de arbetsuppgifter som ska utföras:

– Erforderliga delar ur Starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1

– Ansvarsfrågor och olika myndighetsregler inom elsäkerhetsområdet

– Den elektriska faran för personer och egendom

– Grundläggande elkunskap; bl a olika fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd

– Kapslingsklasser och elmotorer

– Enklare elarbeten

– Var gränserna går för vad man får göra med el