GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER

Kursbeskrivning Denna utbildning genomförs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. Kursen förklarar hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas samt när och hur dessa ska åtgärdas. Den tar även upp bygglagstiftningens krav ur fuktsäkerhetssynpunkt och mycket mer. Denna kurs vänder sig till …

GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna utbildning genomförs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. Kursen förklarar hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas samt när och hur dessa ska åtgärdas. Den tar även upp bygglagstiftningens krav ur fuktsäkerhetssynpunkt och mycket mer.

Denna kurs vänder sig till alla som vill få en mer fördjupad och grundläggande kunskap och förståelse för  fukt och fuktskador i byggnader.

Kursinnehåll

  • Problembild
  • Fukt i luft
  • Fukt i material
  • Grundläggande termer (RF, FK)
  • Vanliga frågeställningar
  • Fukttransport (diffusion, konvektion, kapillärtransport)
  • Hur uppstår fuktskador, vad påverkar?
  • Hur kontrolleras fukt i olika material, när och var ska man mäta?
  • Bygga F (metod för fuktsäkert byggande)
  • Fuktsäkerhetsprojektering vad är det?