Heta arbeten – Presto

Kursbeskrivning Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten …

Heta arbeten – Presto Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK

Kursbeskrivning

Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete.

Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten. De ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor.
  • Organisation och ansvar.
  • Brandkunskap.
  • Tillståndslistan.
  • Riskbedömning.
  • Förebyggande brandskydd.
  • Släckredskap.
  • Praktisk övning i brandsläckning.
  • Säker gashantering och larmning.
  • Tätskikt tak/balkong.