HLR utbildning och kurs i Första Hjälpen

Kursbeskrivning I denna kurs lär du dig HLR men också grundläggande första hjälpen, L-ABCDE och dessutom hur man hanterar de vanligaste akutsjukdomarna. Det här är i grunden samma utbildning som “HLR med hjärtstartare” men utöver detta tar kursen upp Första Hjälpen, L-ABCDE. I första hjälpen-delen lägger vi stor tyngd på akuta sjukdomsfall som diabetes, stroke, …

HLR utbildning och kurs i Första Hjälpen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

I denna kurs lär du dig HLR men också grundläggande första hjälpen, L-ABCDE och dessutom hur man hanterar de vanligaste akutsjukdomarna.

Det här är i grunden samma utbildning som “HLR med hjärtstartare” men utöver detta tar kursen upp Första Hjälpen, L-ABCDE. I första hjälpen-delen lägger vi stor tyngd på akuta sjukdomsfall som diabetes, stroke, allergiska reaktioner, första förband med mera. Vi utför många praktiska träningar och blandar teori med grupparbeten. Deltagarna får både praktisk träning och kunskap hur man bör agera i väntan på ambulans om olyckan är framme. Vi kan även ta upp sådant som är aktuellt för ert företag vad gäller exempelvis olycksrisker och eventuella åtgärder vid en olycka.
För att kunna anpassa första hjälpendelen är det viktigt att ni hör av er i tid så att förberedelser kan göras.

Kursinnehåll

 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Kedjan som räddar liv
 • HLR med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vi luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Akut omhändertagande av skadade
 • L-ABCDE, prioritering av akuta händelser
 • Sjukdomsfall ( hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, krampanfall, allergi m.m)
 • Trauma (rygg/nackskador, blödning, brännskador m.m)