ISO 9001 Grundkurs

Kursbeskrivning Utbildningen beskriver hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 stimulerar ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken. Utbildningen ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet. Utbildningen lämpar sig för personer från …

ISO 9001 Grundkurs Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7900 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen beskriver hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 stimulerar ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

Utbildningen ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet. Utbildningen lämpar sig för personer från alla nivåer inom ett företag, från ledning till operatörer.

Kursinnehåll

 • ntroduktion
 • Grunderna i ISO 9000-serien
 • Fördelar med ledningssystem
 • Strategi – processinriktning
 • Kundfokus
 • De sju kvalitetsledningsprinciperna
 • Genomgång av ISO 9001
 • Processer, systemstruktur
 • Ledarskap
 • Lunch
 • Genomgång av ISO 9001
 • Planering
 • Stöd
 • Verksamhet
 • Praktikfall: Hitta i ISO 9001
 • Genomgång av ISO 9001
 • Utvärdera och förbättra
 • Vad är viktigt att göra/inte göra?
 • Hur får man störst nytta av ett ledningssystem?
 • Vilka effekter kan man förvänta sig i verksamheten?