IT-strategier & digitalisering 1 – utveckling

Kursbeskrivning Digitaliseringen driver på utvecklingen i snabb takt vilket i dag har ökat IT-strategins betydelse, både ekonomiskt och tekniskt. När digitaliseringen allt mer flyttar ut i verksamheten och blir en integrerad del av hela affären blir det ännu viktigare att IT-strategin är inkopplad, involverad och ansluten till den digitala strategin – men även till den …

IT-strategier & digitalisering 1 – utveckling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
8950 SEK

Kursbeskrivning

Digitaliseringen driver på utvecklingen i snabb takt vilket i dag har ökat IT-strategins betydelse, både ekonomiskt och tekniskt. När digitaliseringen allt mer flyttar ut i verksamheten och blir en integrerad del av hela affären blir det ännu viktigare att IT-strategin är inkopplad, involverad och ansluten till den digitala strategin – men även till den centrala affärsstrategin. Detta flyttar fokuset för IT-ledaren från teknologi till strategiskt ledarskap.

På denna heldagsutbildning får du metoder och verktyg för hur du aktivt hanterar digitaliseringen och utformar en digitaliseringsstrategi som utgångspunkt för er IT-strategi och operativa målmodell. Den baserar sig på ASE-modellen som ger stöd för alla moment i strategiprocessen från nuläge till strategisk verksamhetsplanering. Du får en överblick av digitaliseringens funktion och relation till IT samt informationsteknikens strategiska betydelse, inklusive hur vi systematiserar strukturerna för verksamhetsdriven IT-innovation.

Kursinnehåll

  • En överblick av digitaliseringens funktion och relation till IT
  • Kunskaper i en vedertagen metod med verktyg för att systematiskt utveckla och införa digitaliseringsstrategier i offentliga och privata organisationer
  • Fördjupade insikter i strategiskt tänkande och hur man planerar och arbetar strategiskt, taktiskt, och operativt
  • En djupare förståelse för hur du skapar och hanterar en realistisk IT-strategi med utgångspunkt ifrån digital transformation
  • Insikt i modeller som OGTM, VSEM, POLISM, OPTMAL, TOM och EA – hur de hänger ihop och har fokus på de strategiska bitarna av IT, inte enskilda teknologier
  • Kunskap om viktiga komponenter, nyckelområden och KPI:er